Salon Ludzi Wolnych – Odpowiedzi na komentarze część 2 /8 lipca 2024/

Napięcie rośnie… 2.0

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy powinny być omawiane otwarcie, publicznie i bez lęku. Jedynie w taki sposób dotrzemy do wyczerpujących diagnoz, do najtrafniejszych definicji, do prawdy. Podczas dystrybucji wyprodukowanych już materiałów przyjęliśmy zasadę najdalej idącej współpracy wielu portali blogerskich, kanałów informacyjnych oraz platform ułatwiających emisję.

Projekt realizowany jest przez Fundację Climat – Wolne Radio Gdynia, społeczność oraz zaprzyjaźnionych Twórców.

Strona projektu: https://slw.com.pl

Dołącz do dyskusji