Zarząd

Prezes / Dyrektor Programowy

Ireneusz Osiński

Dyrektor Operacyjna

Agnieszka Świerczek