Irracjonalne uwielbienie wielkich, scentralizowanych krajów. Fakty pokazują co innego. – Jan Kubań

Każda elita władzy pragnie przekonać swoich poddanych, że rządzi w ich interesie. Ideologia semidemokracji parlamentarnej sugeruje, że władzę sprawuje lud, podczas gdy w rzeczywistości jest on jedynie biernym widzem swojej własnej bierności, naiwności i postępującej klęski.

Jan Kubań prezentuje artykuł Maxa Bordersa na temat analizy systemów społeczno-politycznych w różnych krajach.

W tym odcinku m.in.:

– Fundamentalne źródło nierówności społecznych

– Rozzjednaczanie jest lepsze od zjednaczania

– Dowody na to, że małe i zdecentralizowane jest piękne

Dołącz do dyskusji