NAUKA & BIZNES

W tym cyklu diagnozujemy najważniejsze wyzwania przed jakimi stoi nauka i nauczanie. Inspirujemy do podejmowania wyzwań oraz dzielimy się wiedzą i doświadczeniem wykładowców, naukowców, przedsiębiorców i praktyków różnych dziedzin.

problemy, dotyczące wzajemnych relacji tych dwóch dziedzin. W związku tym stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych oraz zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.