PERSONAL GROWTH

Dział ten dotyczy szeroko rozumianego rozwoju osobistego i samodoskonalenia. Poruszana tematyka dotyczy m.in. procesu dążenia do doskonalenia siebie, rozwijania umiejętności, poznawania siebie lepiej i osiągania pełni potencjału.

Podkreśla również ideę ciągłego rozwoju i doskonalenia w różnych obszarach życia, takich jak kariera, zdrowie, relacje interpersonalne czy umiejętności życiowe.