Radio Biznes [Wywiad]

Na tym filmie porozmawiamy o inicjatywie jaką jest Radio Biznes. Czym jest to radio, jaką ma misję, cele i do kogo jest skierowane? Jakich treści możemy się spodziewać i jakie audycje są planowane. Przedsiębiorczość, to nie tylko zarabianie pieniędzy i kierowanie firmą. Przedsiębiorczość, to stan umysłu. Cytując Earla Nightingala: Sukces nie jest efektem zarabiania pieniędzy, to zarabianie pieniędzy jest wynikiem sukcesu. O tym jak stać się człowiekiem sukcesu, będzie rozmawiać na audycjach Radia Biznes.

Dołącz do dyskusji