Fundacja PAFERE

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) jest niezależną, pozarządową organizacją, która zajmuje się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu jako najskuteczniejszego a zarazem najsprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamożności ludzi i narodów.

Dewiza PAFERE:
BĄDŹ WOLNY W RAMACH MORALNOŚCI I POZWALAJ INNYM NA TO SAMO! PIELĘGNUJ WOLNOŚĆ W SFERZE DUCHA I SUMIENIA. BROŃ WOLNOŚCI W SFERZE MATERIALNEJ, BY NIKT NIKOMU NIE ZABIERAŁ UCZCIWIE NABYTEJ WŁASNOŚCI. TO PODSTAWOWE ZASADY KAŻDEGO WOLNOŚCIOWCA.