ABSURDY REKRUTACJI, CHCIEĆ NIE ZNACZY MÓC – rozmowa z Rafałem Reszką

Rafał Reszka jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem. Chciał zaangażować się w pewnej fundacji, aby inspirować i pomagać młodym ludziom w nabywaniu pewności siebie, umiejętności przedsiębiorczego myślenia i naprowadzaniu na odpowiednie ścieżki. 

Chciał uczyć umiejętności, których młodzi ludzie nie mają szansy wynieść ani z domu, ani ze szkoły. Niestety proces rekrutacyjny w pewnej organizacji społecznej nie przepuścił go m.in. ze względu na brak doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi… 

Posłuchajcie rozmowy i oceńcie sami, czy organizacja ta nie straciła czasami wyjątkowej możliwości, jaką dawałaby współpraca człowieka z takim doświadczeniem i zapałem z młodymi ludźmi.

Dołącz do dyskusji