„Pożyteczni Idioci” – Kultura Konformizmu i Upadek Wartości Współczesnego Świata – Ireneusz Osiński

W dzisiejszym coraz bardziej zglobalizowanym i skomplikowanym świecie nie brakuje osób, które bezrefleksyjnie podążają za popularnymi trendami, konformistycznie przestrzegają zasad politycznej poprawności i w zbyt dużym stopniu skłaniają się ku autorytetom politycznym.

Tacy ludzie często określani są jako „pożyteczni idioci”. Termin ten może wydawać się dosadny, ale warto zrozumieć, dlaczego jest używany i jakie konsekwencje może mieć ich zachowanie dla wartości i kultury współczesnego społeczeństwa.

Dołącz do dyskusji