NA ILE JESTEŚMY DZISIAJ ZAGROŻENI? – Salon Ludzi Wolnych|S01E01

Rozmowa nagrywana była 13 maja 2023 roku, kiedy to zasadniczych rozstrzygnięć geopolitycznych jeszcze nie znaliśmy.

Nie wiadomo było, w jaki sposób przebiegała będzie tzw. “kontrofensywa na Ukrainie”; ani w jakim tempie ujawnione zostaną największe zagrożenia, przygotowane dla tzw. “Zachodu”.

Podczas emisji krótkiego odcinka można będzie porównać własne poglądy na tematy geopolityczne z poglądami pana Marka Chodorowskiego formułowanymi kilka miesięcy wcześniej.

Strona projektu: https://slw.com.pl

Dołącz do dyskusji