Feliks Koneczny i teoria cywilizacji – dr Leszek Sykulski

Feliks Koneczny był najwybitniejszym polskim historiozofem. Jego koncepcja cywilizacji do dziś intryguje. Wyróżnił on siedem współczesnych cywilizacji, które się wzajemnie zwalczają.

Większość swojej pracy naukowej poświęcił właśnie teorii cywilizacji i ich wzajemnego oddziaływania na siebie.

Dołącz do dyskusji