Dlaczego rząd cieszy się z inflacji?

Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen dóbr i usług na rynku w danym okresie czasu, co prowadzi do spadku wartości pieniądza.

Innymi słowy, inflacja to spadek siły nabywczej pieniądza w czasie, co oznacza, że te samo pieniądze pozwalają na zakup coraz mniejszej ilości dóbr i usług.

Dołącz do dyskusji