JAK BEZMYŚLNOŚĆ POLITYKÓW WPYCHA EUROPĘ W KRYZYS MIGRACYJNY #171

Tomasz Wróblewski – WOLNOŚĆ W REMONCIE

Migracje to kolejny z żywiołów, które wpłyną na nowy porządek rzeczy. O losie ludzi przedzierających się do Europy napisano i powiedziano już sporo, ale to, co na koniec zdecyduje o tym, jak wyglądać będzie nasz zachodni świat, nie będzie zależało od tych, którzy tu przybędą czy już przybyli, ale od odporności europejskiej kultury i zachodniej cywilizacji.

Dołącz do dyskusji