KRYZYS 2020. #200 CO NAS CZEKA W 2023 ROKU? – Jan Fijor

Tytuł mówi sam za siebie. Jan Fijor wymienia w nim najważniejsze czynniki wpływające na II półrocze 2023 roku: dedolaryzacja, inflacja, hegemonia, deflacja, wojna, depresja, kryzysy.

Film ten powinien być wskazówką, jak postępować w kwestiach finansowych i inwestycyjnych przynajmniej do 2024 roku.

Dołącz do dyskusji