NA DZIEŃ DZIECKA ODBIORĄ CI DZIECKO – Leszek Szymowski

Z okazji dnia dziecka Leszek Szymowski komentuje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w nowym brzmieniu wejdzie w życie 22 czerwca. W myśl nowych przepisów każdy urzędnik socjalny będzie mógł odebrać nam dziecko na podstawie własnej decyzji, a odebranie dziecka będzie mogło odbywać się przy asyście policji.

Decyzja o odebraniu dziecka bez wyroku sądu będzie mogła być podjęta na podstawie podejrzenia o stosowanie wobec niego przemocy ekonomicznej. Czy przemocą ekonomiczną można nazwać zbyt małe kieszonkowe? I czy groźba odebrania dzieci nie stanie się potężnym orężem władzy przeciwko jej konkurentom politycznym?

Dołącz do dyskusji