PIERWSZE WYROKI W SPRAWACH O LOCKDOWN – Leszek Szymowski

Leszek Szymowski przedstawia sprawę Ewy Gutkowskiej – właścicielki restauracji “Drewno i ogień”, która postanowiła wytoczyć proces państwu za bezprawne działania w trakcie trwania pandemii Covid-19.

Sąd w jej sprawie orzekł, że działania policji i sanepidu były bezprawne i zasądził odszkodowania – odpowiednio: 1 000 zł od policji i 15 000 zł od sanepidu. Pani Ewa nie poprzestała na tym i wytoczyła kolejny proces – tym razem przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu (ministrowi spraw wewnętrznych) oraz Adamowi Niedzielskiemu (ministrowi zdrowia).

To na ich bezpośrednie polecenia policja i sanepid podejmowały bezprawne działania, zatem powinni za to odpowiedzieć finansowo i z własnej kieszeni pokryć koszty wyrządzonych szkód. Niech takich pozwów będzie więcej! Niech za szkody płacą osoby za nie odpowiedzialne, a nie tylko podatnicy!

Dołącz do dyskusji