DOBROWOLNY ZUS

W tym cyklu przekazujemy na bieżąco informacje dotyczące społecznej inicjatywy ustawodawczej pod nazwą „DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Informujemy o korzyściach wynikających z wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców m.in.:

1. Pobudzenie aktywności gospodarczej Polaków w
tym start-upów i innych innowacyjnych firm.

2. Ograniczenie działalności w szarej strefie.

3. Po przeprowadzeniu amnestii wzorem ustawy z
2013 roku setki tysięcy Polaków wróci do legalnego
obiegu gospodarczego, a ich rodziny zostaną
uratowane od pauperyzacji.

4. Poprawi się konkurencyjność polskich firm wobec
firm niemieckich i innych krajów.

5. Wzrosną wpływy do budżetu państwa z
zalegalizowanych firm i z nowo powstałych
aktywności.

Sorry, there is no content found on this page. Feel free to contact the website administrator regarding this issue.