AI to wyrok śmierci, który już jest wykonany – Prof. Andrzej Targowski

Gościem specjalnym Macieja Kaweckiego jest prof. Andrzej Targowski. Pan Profesor kierował projektowaniem ogólnopolskiego systemu ewidencji ludności: PESEL (1972–1974). Opracował koncepcję Infostrady i Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) jak nam mówi „na 11 lat przed rozpowszechnieniem się Internetu”.

W 1965 wraz z kolegami założył miesięcznik „Maszyny Matematyczne” przemianowany w 1971 na „Informatyka”. Za swoją działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP oraz Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju. W 2023 roku został oficjalnie wpisany przez Politechnikę Warszawską do Złotej Księgi Zasługi za jego wkład, w rozwój kraju.

Pod koniec 2023 roku ukazała się książka Pana Profesora „informatyka w służbie ludobójstwa” w której opisuje całe swoje życie i to, jak największe korporacja świata budowały jego zdaniem swoje marki na ludobójstwie, w tym w trakcie II Wojny Światowej i obozach zagłady. Zapraszamy na wywiad, dr Maciej Kawecki & Profesor Andrzej Targowski | This is IT.

Dołącz do dyskusji