Co może mózg, co możemy my. O neuroplastyczności – prof. Marek Kaczmarzyk

Mózg nie tyle się starzeje, co my sami ulegamy jego starzeniu i zgadzamy się na gorsze umiejętności poznawcze, bo… pozwalamy mu się starzeć.

Jak pokazują statystyki, sama wola i chęć działania, pozwala – przy dobrze zrealizowanym działaniu, stworzyć nowy ślad pamięciowy w mózgu i otworzyć nowe miejsce do nauczenia się nowych kompetencji.

Pomaga w tym umiejętność samonagradzania się mózgu, euforia, która towarzyszy poprawnie wykonanym przez siebie zadaniom.

Dołącz do dyskusji