Zagrożenia Sztucznej Inteligencji | Dokument polityczny

Zagrożenia Sztucznej Inteligencji – analiza alternatywnego sposobu dokładnego badania opinii politycznych za pomocą programu sztucznej inteligencji o nazwie Polly.

Tradycyjne sondaże, które od wieków służyły do przewidywania nastrojów społecznych, znajdują się teraz w kryzysie. Margines błędu: AI, Polling and Elections analizuje rolę startupu o nazwie Advanced Symbolics (ASI), który wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i dane z mediów społecznościowych do prognozowania zachowań wyborców. Jednak obietnice nowej technologii stawiają również pytania dotyczące jej precyzji, zagrożeń dla prywatności obywateli oraz samej demokracji.

Dołącz do dyskusji