Budowanie kultury firmy na silnych fundamentach wartości \\ ANETA PODYMA \\ LiGHT

Polecamy wartościowy materiał sprzed pięciu lat.

Koncentracja na zyskach firmy, stałe mierzenie się z wyzwaniami rynkowymi i podążanie za trendami może zachwiać równowagą organizacji. Warto zatem mieć punkt odniesienia w postaci misji firmy, o ile nie traktuje się jej jak pustego sloganu. Aneta Podyma Prezes Zarządu Pramerica Życie wypowiada się na temat budowania kultury firmy w oparciu o wartości.

Dołącz do dyskusji