Problemem nie jest upolitycznienie prawa, lecz odpolitycznienie społeczeństwa – Akademia PAFERE #2

Barun Mitra sugeruje, a Jan Kubań omawia Kluczowy Dylemat Rządzenia.

Upolitycznienie prawa jest nieuniknioną konsekwencją postrzegania polityki jako narzędzia kontroli władzy państwowej. Problemem zatem nie jest upolitycznienie prawa, lecz totalne odpolitycznienie społeczeństwa. – Barun Mitra

Dołącz do dyskusji